O PROJEKCIE

Ideą projektu jest stworzenie internetowego ekwiwalentu festiwalu muzycznego, w którym można uczestniczyć nie wychodząc z domu. Stworzenie „miejsca wspólnego” do słuchania bardziej lub mniej znanych współczesnych polskich utworów, poznawania twórczości polskich kompozytorów i kompozytorek oraz odkrywania młodych polskich wykonawców – wszystko to połączone kluczem toposów, loci communes. Koncerty zaprojektowane zostały z wykorzystaniem istniejących oraz wciąż pojawiających się w sieci nagrań współczesnych kompozycji. Każdemu z nich towarzyszyć będzie esej programowy, poruszający istotne dla wybranych utworów wątki, co pomoże zrozumieć i głębiej przeżywać muzykę.

Założenia programowe to „3x Polska”:

1. przekrojowe spojrzenie na polskich twórców muzyki współczesnej – od klasyków XX wieku po najmłodsze pokolenie twórców;

2. wydobycie twórczości kobiet kompozytorek;

3. tylko polscy wykonawcy – zespoły i soliści specjalizujący się w wykonawstwie muzyki współczesnej.

Współczesna muzyka polska jest niszową, lecz ogromnie cenną dziedziną kultury, której obecność w powszechnym życiu muzycznym warunkują festiwale i koncerty – obecnie odwołane lub niepewne. Projekt ma na celu – korzystając z istniejących i pojawiających się w sieci nowych materiałów – stworzyć spójny, przekrojowy obraz muzyki współczesnej – uporządkowany według autorskiego klucza toposów, miejsc wspólnych: miłości, śmierci, natury, rytuału, snu, labiryntu, baśni, przeszłości i przyszłości. Wirtualna forma pozwala na zestawianie dzieł o różnej obsadzie wykonawczej, czasie powstania i długości, które w innych okolicznościach (np. koncert na żywo – problem obsadowy) nie miałyby możliwości wspólnie zaistnieć i wykreować nowych wartości i znaczeń. Toposy te pozwalają zestawiać utwory mało znane w kontekście dorobku kompozytorów o ustalonej renomie. Projekt, jako ekwiwalent koncertów na żywo skierowany jest do artystów, melomanów, publiczności filharmonicznej i festiwalowej oraz do uczniów i studentów – z propozycją udziału w warsztatach krytyki muzycznej (recenzje wirtualnych koncertów).